Swansea Bay
 
 
 
Cylchlythyr am ddim bob mis

Adnoddau yn rhad ac am ddim

 
 

Rydych chi yma: Hafan > Partneriaid > Partners List > Swansea Sound

Swansea Sound

Swansea Sound

Sain Abertawe a The Wave 

The Wave a Sain Abertawe yw’r unig orsafoedd i wrandawyr de orllewin Cymru. Ar ôl tri degawd o ddarlledu, mae’r gynulleidfa wedi tyfu i dros 300,000 o wrandawyr bob mis, ac mae ymwneud yn llwyr â’r gymuned leol yn rhan allweddol o lwyddiant yr orsaf.

Prif ddiben yr orsaf yw helpu busnesau yn yr ardal i dyfu drwy eu cysylltu â’n cynulleidfa helaeth iawn. Mae’n sicr y bydd Sain Abertawe a The Wave yn dal i gynyddu ei gynulleidfa drwy chwarae’r gerddoriaeth orau, creu digwyddiadau awyr agored fel Parti yn y Parc a chodi dros £500,000, â’r cyfan yn aros yn y gymuned leol i helpu plant dan anfantais, drwy Cash for Kids.

Mae menter Swansea Bay Futures yn gyfle rhagorol i’r orsaf gysylltu â’i chynulleidfa a’u cadw'n hysbys am y cynlluniau a fydd yn cael eu cyflwyno. Lluniwyd y cynlluniau hyn i ddenu buddsoddiad, mwy o dwristiaeth a phersonél medrus i’r ardal.

Ail-leolodd Carrie Mosley, Cyfarwyddwr yr Orsaf, i’r ardal rhyw 18 mis yn ôl. Ar ben cael cyfle i weithio gyda rhai o’r enwau mwyaf mewn darlledu radio fel Badger ac Emma ar raglen fore The Wave, a’r gŵr anhygoel Kev Johns ar Sain Abertawe, cafodd gyfle hefyd i brofi ffordd cwbl newydd o fyw yn un o’r ardaloedd mwyaf prydferth yn y wlad.

Mae Carrie wedi dweud sawl gwaith nad oedd amser gwell, o safbwynt busnes, iddi hi ail-leoli i Abertawe, gyda phrosiectau newydd cyffrous fel Stadiwm Liberty, datblygiad SA1 a Pharc Arfordirol y Mileniwm yn Llanelli. 

Mae Sain Abertawe a The Wave yn falch i gael bod yn rhan greiddiol o’r fenter hon ac yn edrych ymlaen at fod yn rhan o bob agwedd ar y rhaglen

 

Mewngofnodi

 
 

Dyluniwyd a datblygwyd gan imaginet