Addysg a Menter

Mae Bae Abertawe yn gartref i sawl sefydliad Addysg Uwch a Phellach ardderchog ac mae’r safon byw sydd ar gael yma, gyda chymaint i weld ac i wneud, yn golygu ei fod yn le gwych i astudio. Mae Prifysgol Abertawe yn benodol wedi cael ei chydnabod fel un o’r prifysgolion yn y DU sy’n cynnig y profiadau gorau i fyfyrwyr ac yn 2014 cyrhaeddodd y rhestr fer ar gyfer gwobr Prifysgol y Flwyddyn yn Deyrnas Unedig.

Addysg a Busnes

Mae cysylltu addysg gyda gofynion busnes yn allweddol ac mae cefnogi busnesau i gael mynediad i’r talent a’r gweithgareddau ymchwilio sy’n cael eu cynnal yma yn hanfodol ar gyfer dyfodol yr economi. O gynlluniau lleoli i lu o gyrsiau hyfforddi a datblygu  staff, ar gyfer masnacheiddio ymchwil a phrosiectau trosglwyddo gwybodaeth, mae sefydliadau Bae Abertawe’n anelu at weithio gyda busnesau ar draws y rhanbarth ac yn fyd-eang. Mae’r rhanbarth hefyd wedi cael ei gydnabod am ei waith o ysgogi gwaith menter ac entrepreneuriaeth, gan helpu i greu busnesau’r dyfodol.

Mae cydweithio rhwng busnes ac addysg o fudd i ddysgwyr, y busnesau a’r timau ymchwilio ac mae’n gymorth i gefnogi economi ffyniannus a llewyrchus.