Grwp NPTC

Mae’r grŵp o golegau NPTC yn cynnig rhaglen amrywiol o gyrsiau llawn a rhan amser ar draws y 12 campws i dros 270,000 o breswylwyr. Mae gan Grŵp NPTC ddyheadau mawr ar gyfer pob myfyriwr ac mae wedi datblygu enw da o ganlyniad i’r canlyniadau rhagorol yn flynyddol.