Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant

Lleolir prif gampysau PCDDS mewn lleoliadau o fewn ac o gwmpas canol dinas Abertawe yn ogystal ag yn y trefi gwledig, Llanbedr Pont Steffan a Chaerfyrddin. Mae grwp PCDDS yn cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion.