Recriwtio Graddedigion

Mae recriwtio gweithwyr gyda’r sgiliau sydd angen arnoch yn hanfodol ar gyfer unrhyw fusnes. Ceir amryw o Fentrau o fewn sefydliadau addysg er mwyn helpu busnesau i gael y graddedigion cywir ar gyfer eu mudiad.