Ymchwil a Datblygiad

Mae’r greadigaeth o sawl sefydliad arbenigol sy’n gysylltiedig â’r prifysgolion yn allweddol i adfywiad economaidd y rhanbarth. Maent wedi darparu rhwydwaith cryf o gefnogaeth leol ar gyfer busnesau a chwmnïau a rhai cyfleusterau gyda’r gorau yn y byd ar gyfer ymchwil a datblygiad.