Dod O Hyd I Gartref

P’un ai eich bod chi’n gobeithio dianc i’r wlad, eisiau golygfa o’r môr sy’n werth deffro ar ei chyfer bob bore, neu’r cyfan sydd gan fywyd mewn dinas fywiog i’w gynnig, mae gan Fae Abertawe ddigonedd o ddewis tai i fodloni eich dyheadau a’ch anghenion.

O dai cain Oes Fictoria i fythynnod gwledig delfrydol, tai rhes mewn pentrefi glan môr hen ffasiwn a fflatiau cyfoes – mae’r amrywiaeth o dai sydd ar gael ar draws Bae Abertawe yn ardderchog.
Mae tai ar y Glannau yn dod yn fwyfwy poblogaidd, ac oherwydd ei leoliad arfordirol, gall llawer o’r tai ym Mae Abertawe ymffrostio mewn golygfeydd o’r môr sy’n newid yn gyson. Fel arall, gan fod bryniau cefn gwlad yn amgylchynu Bae Abertawe, mae posibiliadau helaeth hefyd i allu agor y llenni yn y bore ar Fyd Natur a chael blas y wlad.

P’un ai eich bod chi’n uwchraddio neu eisiau rhywbeth llai, eisiau byw mewn lle modern, ar yr arfordir neu yn y wlad, eisiau ystafelloedd myfyrwyr, cartref gwyliau, rhywle i dreulio eich ymddeoliad neu’n syml, rhywle lle gallwch gael cydbwysedd gwell rhwng byw a gweithio, mae dewis tai Bae Abertawe yn golygu mai chi piau’r dewis…….
Am fwy o wybodaeth am dai ar werth ym Mae Abertawe, mae’n rhaid darllen y Property Post a gyhoeddir bob dydd Mawrth yn y South Wales Evening Post. Caiff tai rhent a gosodiadau masnachol sylw yn atodiad dydd Mercher y Post.

Neu ewch i safle ar-lein y Property Post, sy’n cynnwys cysylltiadau at bob gwerthwr tai ar draws y rhanbarth ar
http://property.thisisswansea.co.uk/

A oeddech chi’n gwybod?

  • Bod gan Catherine Zeta Jones a Bonnie Tyler gartrefi yn Y Mwmbwls.
  • Y bydd datblygiad newydd Cei Meridian yn dŵr 29 llawr, ac ar ôl ei gwblhau, mai hwn fydd yr adeilad preswyl talaf yng Nghymru, gyda golygfeydd ardderchog o Fae Abertawe.
  • Bod Bae Abertawe yn gartref i Bentref o dai moethus Nicklaus yn arddull tai New England. Wedi’u codi o gwmpas cwrs golff pencampwriaeth Machynys a gynlluniwyd gan Jack Nicklaus, mae’r datblygiad yn edrych dros harddwch ysblennydd Penrhyn Gŵyr.