Dod O Hyd I Swydd

Os ydych chi eisiau dod o hyd i swydd ym Mae Abertawe, fel eich bod chi’n gallu cymryd mantais o’r ansawdd bywyd gwych sy’n cael ei gynnig yma, yna mae’n syniad da i chi edrych i gael gweld pwy yw’r prif gyflogwyr yn yr ardal.

Fel nifer o rannau o Gymru, mae’r sector cyhoeddus yn gyflogwr mawr yn y maes gwaith, ac mae Rhanbarth Bae Abertawe yn cynnwys awdurdodau Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin. Mae rhyngweithio cryf rhwng y tri awdurdod unigol, ac mae’n hawdd byw mewn unrhyw ran o’r rhanbarth a chyrraedd un arall mewn amser byr yn y car.

Mae cyflogwyr eraill y sector cyhoeddus yn y rhanbarth yn cynnwys y DVLA, y GIG, VOSA (Yr Asiantaeth Gwasanaethau Cerbydau a Gweithredwyr ) a nifer o sefydliadau Addysg Bellach ac Addysg Uwch sydd yma, gan gynnwys Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Fetropolitan Abertawe. Mae Bae Abertawe hefyd yn gartref i swyddfeydd y Cofrestrfa Tir a’r Adran Gwaith a Phensiynau, ac mae Cymdeithasau Tai, fel Grŵp Gwalia, hefyd yn gyflogwyr mawr, ac mae’n werth eu holi.

Yn y sector preifat, gallech ystyried Admiral – mae ei staff yn pleidleisio drosto yn rheolaidd fel un o 100 o gyflogwyr gorau’r DU – neu edrychwch am gyfleoedd gyda chwmnïau cyfarwydd eraill fel IBM, Land Securities Group, Fujitsu, EDS ac Amazon. Gellir cael cyfleoedd gyda’r cyfryngau yn lleol, gyda South West Wales Media, a The Wave a Swansea Sound.

Mae nifer o safleoedd ar-lein ac asiantaethau recriwtio yn y rhanbarth. Mae papur newydd lleol, y South Wales Evening Post, yn cyhoeddi ei dudalennau am swyddi ar ddydd Mercher, tra bo papurau rhanbarthol wythnosol hefyd yn cynnwys cyfleoedd am waith – y Llanelli Star, a gyhoeddir ar ddydd Iau, a’r Carmarthen Journal, a gyhoeddir yn Sir Gaerfyrddin ar ddydd Mercher. Gellir dod o hyd i’r rhain ar-lein hefyd ar
http://jobs.thisissouthwales.co.uk/

Mae’r Western Mail, papur newydd cenedlaethol Cymru, yn cyhoeddi ei swyddi gwag ar ddydd Iau, ac yn cynnwys cyfleoedd ym Mae Abertawe. Gellir dod o hyd i’r rhain ar-lein hefyd ar http://www.jobswales.co.uk/english/

Mae yna ganolfannau gwaith trwy’r rhanbarth, ac mae pob un yn cynnig swyddi gwag lleol, ac yn cynnig cymorth gyda phob agwedd o gael swydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i http://www.jobcentreplus.gov.uk.

Os ydych chi eisiau byw ym Mae Abertawe, ond nid ydych chi’n gallu dod o hyd i’r cyfle cywir, yna, mae’n werth nodi bod prifddinas Cymru, Caerdydd, lai nag awr i ffwrdd ar hyd yr M4, ac mae yna wasanaethau bws a thrên rheolaidd yn y rhanbarth. Er na all gynnig yr un amrywiaeth o amgylchedd naturiol a gewch ym Mae Abertawe, mae yn cynnig cyfleoedd eraill am waith.