Nosweithiau Allan

Mae Abertawe yn cynnig amgylchedd bwytai ger y lli, ardal gaffis fywiog yn y ddinas, a thafarndai tawel yng nghefn gwlad. O ddanteithion Cymreig traddodiadol i flasau mwy egsotig o wledydd pell.

Mae Abertawe’n cynnig ystod o fwytai sydd wedi hen ennill eu plwyf, gyda bywyd nos bywiog – barrau, bwyd da a bwytai cyfeillgar i blant ar draws ystod o arddulliau bwyd. Gall y rhai mwy bywiog yn eich plith fwynhau ystod o weithgareddau gyda’r nos, o Filltir y Mwmbwls, Stryd Wind, i fywyd nos mwy clasurol, gan gynnwys;

Neuadd Brangwyn (un o brif leoliadau diwylliannol Abertawe) a ddefnyddir yn rheolaidd ar gyfer digwyddiadau, seremonïau gwobrwyo a chyngherddau. Mae’n gartref i banelau Neuadd Brangwyn, sydd hefyd yn cael eu hadnabod fel Panelau’r Ymerodraeth Brydeinig.

Canolfan Gelfyddydau Taliesin (lleoliad poblogaidd iawn sy’n cyflwyno ystod eang o berfformiadau ac arddangosfeydd) gan gynnwys dangosiadau sinema rheolaidd, a pherfformiadau byw o ddawns a drama i jas a cherddoriaeth fyd-eang.

Mae Theatr y Grand Abertawe (er 1897) wedi bod yn cynnig ystod eang o ddigwyddiadau diwylliannol, artistig ac adloniannol cyffredinol i’r cyhoedd.