Busnes a Datblygu

Mae Bae Abertawe yn le gwych i fod mewn busnes ac yn rhanbarth lle mae sawl datblygiad cyffrous ar waith neu’n cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Mae’n rhanbarth amrywiol, yn cynnwys ardaloedd trefol a gwledig, gyda chymunedau ac economïau nodedig ond cydgysylltiedig.

Mae gan y rhanbarth sawl uchelgais, a’r bwriad o adeiladu ar ei gryfder craidd a datblygu ar ei economi ar gyfer dyfodol llewyrchus. Caiff yr uchelgeisiau yma eu cyflawni trwy amryw o ddatblygiadau allweddol a mentrau cyffrous, gyda’r bwriad o gefnogi busnesau a datblygiadau sydd eisoes yn bodoli a denu rhai newydd.

Os ydych eisoes yn rhan o fusnes neu’n gweithio ar ddatblygiad ym Mae Abertawe yna mi fyddwch yn gwybod ei fod yn rhanbarth cyfeillgar a chynnes a bod llawer iawn o gefnogaeth ar gael i’r rheiny sydd ag uchelgais. Os ydych yn chwilio am rywle i’ch gwneud i deimlo’n gartrefol a rhywle lle bydd cymorth arbennig ar gael, mi ddylai Bae Abertawe fod yn un o’r dewisiadau cyntaf ar eich rhestr ystyriaeth.

Darganfyddwch mwy ar y tudalennau yn yr adran hon a chadwch i fyny ar y newyddion diweddaraf ar fusnes a datblygiad… a pheidiwch ag anghofio cael blas ar ansawdd gwych bywyd Bae Abertawe.

10-Ethos & Technium, SA1 Swansea Waterfront ©Swansea Bay Futures