Trosolwg Gweithlu

Mae Dinas a Sir Abertawe, ynghyd â Dau Awdurdod Unedol, Sir Gâr a Chastell-nedd Port Talbot, yn cyfuno i lunio’r ardal sy’n cael ei hadnabod fel Bae Abertawe. Mae Bae Abertawe, mewn gwirionedd yn Rhanbarth Glannau’r Ddinas, gydag Abertawe yn ganolbwynt iddi. Mae dinas Abertawe hefyd yn gweithredu fel prif ddinas ranbarthol De Orllewin Cymru, sy’n cynnwys Sir Benfro.

workforceworkforce-region

emplyee by jobs