Y Pentref Trefol

Cynllun £25 miliwn yw’r Pentref Trefol ar gyfer adfywio, ail-ddylunio ac ail-adeiladu’r Stryd Fawr ac ardaloedd ‘Strand Row’ dinas Abertawe.