Dyfodol Bae Abertawe

Mae Dyfodol Bae Abertawe yn sefydliad hynod o gydweithredol, rhagweithiol a chadarnhaol, sy’n ymroddedig i weithio er budd economi Bae Abertawe. Ei nod yw helpu busnesau, sefydliadau addysgiadol a sefydliadau sector cyhoeddus ym Mae Abertawe i gydweithio er budd cyffredinol. Mae’r cwmni’n darparu cymysgedd o weithgareddau cyffredinol a phwrpasol, yn cylchredeg newyddion da ynglŷn â pherfformiad cwmnioedd, datblygiadau, cyfleoedd masnachol a mentrau newydd.

 

Share this Share on Facebook Share Share on Twitter Share Share