Hygyrchedd

Ynghylch hygyrchedd

Ynghylch hygyrchedd Beth yw hygyrchedd a pham y mae’n bwysig?

I fod yn hygyrch mae’n rhaid i wefan Bae Llawn Bywyd fod yn hawdd i’w defnyddio a’i darllen i gynifer â phosibl o ymwelwyr. Rydym yn cydymffurfio â chanllawiau Lefel A Consortiwm y We Fyd-eang (W3C’s) ar gyfer hygyrchedd ac rydym wedi ymrwymo i wella.
W3C web accessibility initiative (dolen allanol)

Maint testun a lliw

Allaf i newid maint y ffont a lliw wefan?
Gallwch. Gall hyn fod yn ddefnyddiol ichi os nad ydych yn gallu gweld yn dda, a bod angen ffontiau mwy arnoch neu liwiau sy’n cyferbynnu â’i gilydd. Gallwch newid maint y ffont, steil a lliw, a dewis lliw arall ar gyfer y dolenni. Gallwch hefyd newid lliwiau’r cefndir a’r blaendir.

Sut rydw i’n gwneud hynny ar y PC?

Os ydych yn defnyddio Internet Explorer ar y PC, dewiswch y fwydlen View ar frig eich ffenestr. I newid maint y ffont, rholiwch i lawr a dewis yr opsiwn maint Text. I anwybyddu lliwiau ffont a chefndir dewiswch yr opsiynau Internet o’r fwydlen Tools ar frig y ffenestr. Ar y tab cyffredinol y ffenestr sy’n ymddangos, cliciwch y botwm Accessibility. Wedyn fe ddewch i fwydlen ble gallwch ddewis anwybyddu’r ffordd y mae’r dudalen wedi’i fformadu. Yna dychwelwch i’r fwydlen opsiynau Internet , a defnyddiwch y botymau Colours a Fonts i ddod at eich dewis.

Ar gyfer porwyr eraill ar gyfer PC edrychwch ar ffeil help eich porwr os gwelwch yn dda am gyfarwyddyd ar sut i gynyddu maint eich testun.

Sut rydw i’n newid maint testun ar Apple Mac?

O Internet Explorer, dewiswch Preferences o’r fwydlen Edit ar frig y ffenestr. Oddi yno, cliciwch ar gynnwys y We a dadwnewch yr opsiwn dalennau steil Show. Yna dychwelwch at restr y blaenoriaethau a dewiswch brofwr Gwe. Yna cliciwch ar Language/ffontiau a dewis y maint sydd angen arnoch.

Ar gyfer porwyr eraill wedi’i seilio ar MAC cyfeiriwch at ffeil help eich porwr am gyfarwyddyd ar sut i gynyddu maint eich testun.

Defnyddio’r bysellfwrdd

Oes angen imi ddefnyddio llygoden i we-lywio Bae Llawn Bywyd?
Nac oes. Defnyddiwch eich bysellau saeth i rolio i fyny neu i lawr y dudalen. Gallwch ddefnyddio eich bysell Tab i symud rhwng y dolenni, a phwyswch Return neu Enter i ddewis un. I fynd yn ôl i’r dudalen flaenorol, defnyddiwch y fysell Backspace.

Llwytho dogfennau i lawr

Ym mha fformatau y darperir dogfennau y gallwch eu llwytho i lawr?
Darperir dogfennau y gallwch eu llwytho i lawr ar wefan Bae Llawn Bywyd ar fformat PDF.

Beth os nad oes gennyf y meddalwedd i agor dogfen?

Mae’r meddalwedd gan y mwyafrif o gyfrifiaduron yn barod i agor fformatau’r dogfennau hyn. Os nad oes Adobe Acrobat Reader (ar gyfer darllen dogfennau PDF) gennych, gallwch ei gael o wefan Adobe.
Adobe Acrobat support <http://www.adobe.co.uk/products/acrobat/readstep2.html>(dolen allanol)

Sut rydw i’n cadw dogfennau ar fy nghyfrifiadur?

Os oes PC gennych, de-gliciwch ar y ddolen i’r ddogfen. Os ydych yn defnyddio Macintosh, daliwch i lawr fotwm y llygoden dros y ddolen. Yn y ddau achos, bydd naidlen yn ymddangos. Rholiwch i lawr y fwydlen a chliciwch ar ‘Save target as’. Wedyn gofynnir ichi ddewis ffolder ar eich cyfrifiadur ble gallwch gadw’r ddogfen.

Hygyrchedd PDF

Oes rhywbeth arall y gallaf ei wneud i sicrhau bod dogfennau PDF yn fwy hygyrch?
Darperir gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch y gwasanaethau i wneud dogfennau Acrobat yn fwy hygyrch ar wefan Adobe. Gallwch hefyd gael mwy o wybodaeth ar dudalen Help ynghylch edrych ar ddogfennau PDF.

Adobe Acrobat support (dolen allanol)
Adobe accessibility (dolen allanol)