Y Cyfryngau Lleol

Papurau Newydd
The South Wales Evening Post yw’r papur dyddiol sy’n gwerthu orau yng Nghymru, ac ochr yn ochr â’r cyhoeddiadau wythnosol rhanbarthol y Llanelli Star (dydd Iau) a’r Carmarthen Journal (dydd Mercher), mae’n cynnwys popeth sydd angen i chi wybod am yr hyn sy’n digwydd ym Mae Abertawe a’r cylch. Yn yr ‘Evening Post’ (dyna ei enw yn lleol), gallwch weld tudalennau am eiddo, gosodiadau a swyddi, yn ogystal â’r atodiad misol, Business Post. Cyhoeddir yr Evening Post gan South West Wales Media (SWWM) Ltd, rhan o’r Northcliffe Newspaper Group, y trydydd grŵp papurau newydd mwyaf yn y DU.

Wedi’i leoli yn Abertawe, yn ogystal â’i rôl hanfodol o ddod â newyddion i gymunedau, ystyrir SWWM yn gyfrwng marchnata a hysbysebu allweddol ar gyfer busnesau yn yr ardal.

Er mwyn cael holl newyddion diweddaraf Bae Abertawe, ewch i safle ar-lein yr Evening Post:
www.thisisswansea.co.uk

Y Western Mail yw papur newydd cenedlaethol Cymru – mae’n cael ei gyhoeddi’n ddyddiol, ac mae’n cynnwys atodiadau o bob math, gan gynnwys swyddi, busnes a ffordd o fyw. Am fersiwn ar-lein, ewch i
www.walesonline.co.uk

Radio
The Wave a Swansea Sound
Ystyrir The Wave a Swansea Sound gan lawer yn orsafoedd ar gyfer De Orllewin Cymru. Ni all 300,000 o wrandawyr y mis fod yn anghywir! Ar ôl darlledu yn yr ardal am dros dri degawd, nid chwarae cerddoriaeth dda yn unig y mae The Wave a Swansea Sound! Maent yn rhan annatod o’r gymuned leol, ac yn trefnu digwyddiadau ardderchog yn yr awyr agored, fel ‘Parti yn y Parc’ a chodi dros £500,000, a’r cyfan yn aros yn yr ardal leol i helpu plant dan anfantais, trwy Cash for Kids.

Er mwyn darganfod yr hyn sy’n digwydd yn yr ardal a gwrando ar gymysgedd dda o’r caneuon gorau o’r 60’au hyd at y caneuon sydd yn y siartiau cyfredol, gwrandewch ar naill ai 96.4FM The Wave neu 1170 y Donfedd Ganol a DAB. Neu gwrandewch yn fyw ar-lein ar
www.thewave.co.uk
www.swanseasound.co.uk

Mae gorsafoedd radio eraill yn yr ardal yn cynnwys:
Swansea Bay Radio www.swanseabayradio.com
Real Radio www.realradiofm.com
Scarlet FM www.scarletfm.com
Radio Sir Gâr www.radiocarmarthenshire.com
BBC Radio Wales www.bbc.co.uk/wales/radiowales
BBC Radio Cymru www.bbc.co.uk/cymru/radiocymru

Cylchgronau a Chyhoeddiadau eraill
Am olwg Cymru gyfan ar fusnes, edrychwch ar y Wales Business Insider. Yn gylchgrawn busnes misol annibynnol, mae’r cyhoeddiad hwn yn cynnig golwg fanwl ar holl agweddau’r byd busnes, yn ogystal ag ymdrin â newyddion economi Cymru gyfan. www.insidermedia.com

Ar ddechrau pob mis mae Futures Bae Abertawe yn cyhoeddi cylchlythyr am fywyd Bae Abertawe, sef “Bay of Life Watch”, yn rhad ac am ddim.

Os hoffech dderbyn y cylchlythyr drwy neges e-bost yn uniongyrchol i’ch mewnflwch yn y dyfodol cliciwch ar y ddolen ‘Cylchlythyr am ddim bob mis’

Teledu
Mae newyddion, chwaraeon a thywydd rhanbarthol yn cael eu darlledu gan amryw o’r prif rwydweithiau teledu yng Nghymru:

Mae BBC Wales yn darparu newyddion, chwaraeon a thywydd Cymru ar ôl rhaglenni newyddion cenedlaethol y DU, yn ogystal ag ychydig o gynnwys penodol i Gymru’n unig ar BBC 1 Wales.
Mae gwefan BBC Wales www.bbc.co.uk/wales yn ymdrin â phopeth o Gymru, ond mae hyd yn oed dudalennau rhanbarthol ar wahân yn ymdrin ag ardal Bae Abertawe! Felly, am newyddion, chwaraeon a thywydd ar gyfer Bae Abertawe gan BBC Wales, ewch i www.bbc.co.uk/wales/southwest

Hefyd, mae rhaglen Newyddion rhanbarthol o Gymru ar ITV Wales, sydd eto yn dilyn eu rhaglenni newyddion cenedlaethol dros y DU www.itvlocal.com/wales

Mae S4C yn darlledu newyddion ac ystod eang o raglenni teledu yn yr iaith Gymraeg, ac mae llawer ohonynt – fel Wedi 3 ac Wedi 7 – yn cael eu ffilmio ym Mae Abertawe yn Tinopolis yn Llanelli! www.s4c.co.uk